Soko-M - Mlin

Vrbovac bb, 18230 Sokobanja

„Soko–M“ je porodična firma koja na tržištu postoji skoro 25 godina, danas, posle toliko godina, možemo da se pohvalimo da uspešno poslujemo u mlinarskoj delatnosti,ali i da uspešno širimo potencijale naše firme.

Mlin „Soko – M“ posluje od 1998. godine i nalazi se blizu Soko Banje, u selu Vrbovac, na obroncima Rtnja. Do sela i mlina vode odlični putevi, pa možemo reći da se mlin strateški nalazi na odličnom položaju, izmedju Soko Banje, Boljevca i Zaječara, tako je lako dostupan vrednim domaćinima iz sokobanjskih krajeva koji godinama imaju poverenje u kvalitet brašna iz „Soko-M“ mlina. Mlin je od samog početka opremljen automatskim mašinama za mlevenje žita, pa je tako u prilici da svojom tehnologijom, ali i kapacitetima, odgovori na sve potrebe klijenata i saradnika. Mlin „Soko-M“ u svom sastavu ima dva silosa kapaciteta po 180 t i magacinski prostor u kome se u proseku skladišti 25 t brašna, zbog čega je vodeći u ovoj delatnosti u sokobanjskom okrugu. Kapacitet skladištenja je oko 360 t žita u svakom momentu, što obezbedjuje uslove da za godinu dana kroz Mlin „Soko-M“ prodje oko 2000 t žita, u najvećim količinama pšenice, od koje se u procesu mlenja dobija brašno TIP-400 i brašno TIP-500 koje se pakuje u vreće od 5,10,25 i 50 kg, a u mnogo manjim količinama raž i ovas, od koga se pravi integralno brašno. Kapacitet mlevenja je do 1000 kg na dan, u jeku sezone, od jula do septembra, mlin radi u tri smene, pa u tom periodu kapacitet mlevenja dostiže svoj maksimum.

U našem mlinu proces prerade pšenice zasnovan je pre svega na dobroj pripremi pšenice za mlevenje, u ovkiru čega se razlikuju pojedine faze poput komponovanja mlevne smeše, izdvajanja primesa, hidrotermičke pripreme zrna za mlevenje i završne površinske obrade zrna. Postupak pripreme mlevne smeše vrši se u silosu za pšenicu, gde se često nalazi više vrsta pšenice, dopremljene sa sa različitih strana i sa različitim tehnološkim svojstvima. Postupak prerade je vrlo kompleksan, predstavlja selektivno usitnjavanje koje se smenjuje sa postupkom razvrstavanja mliva po krupnoći i kvalitetu.

U Mlinu „Soko-M“ uglavnom se melje pšenica iz otkupa, otkup od poljoprivrednih gazdinstava iz Soko Banje i velikih poljoprivrednih gazdinstava, najvećim delom iz Vojvodine. Uslovi otkupa pšenice su tržišni od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Nekada, na samom početku, mnogo je više bilo pšenice iz zamene od poljoprivrednih proizvodjača kojima je u mlinu vršena usluga mlevenja za ujam, medjutim, danas je sve manje takvih.

Osim brašna, u Mlinu „Soko-M“ proizvodi se i hrana za životinje, uglavnom su to pšenične mekinje, koje mnogi naši klijenti koriste kao komponente za proizvodnju stočne hrane visokih hranljivih vrednosti.

Osnovna delatnost Mlina „Soko-M“ je mlenje žitarica, zasnovana je na kvalitetu svih poslovnih procesa propisanih medjunarodnim priznatim standardima HACCP.

Mlin „Soko-M“ je svoju tržišnu poziciju gradio godinama, zasnovana je na poverenju i partnerskom odnosu sa dobavljačima, ali i kupcima kojih ima u skoro svim mestima na Jugu Srbije, najviše ih je u Soko banji, gde je najveći broj pekara snabdeven našim brašnom.

Ovakav način poslovanja, gradjen na poverenju i partnerskom odnosu, obezbedio nam je mogućnost proširenja poslovnih delatnosti, pored mlina od 2002. godine radi prodavnica „Agro-M“ u kojoj distribuiramo i proizvode iz Mlina „Soko-M“, a od 2015. otvorena je i benzinska pumpa „Soko-M“.


U ponudi:
  1. Brašno TIP-400
  2. Brašno TIP-500
  3. Integralno brašno
  4. Pšenične mekinje